Aanzienlijke besparing op en flexibilisering van kosten van administratief werk


Kernactiviteiten en toegevoegde waarde

Share Us  biedt (financieel) administratieve back office diensten aan. Uw financiële administratie, transcriptie en data entry werk worden aanzienlijk goedkoper door gebruik te maken van de (outsourcing) diensten van Share Us. Stroomlijning van het proces en de inzet van innovatieve technologie, zeker in combinatie met lagere arbeidskosten bij uitbesteding, zorgen voor een substantiële besparing. Bovendien neemt de flexibiliteit van uw organisatie toe als uw vaste kosten variabel worden.

 

Specialist in administratieve outsourcing

Share Us ondersteunt administratief werk of neemt dit over. Schaalvoordelen en specialisatie maken efficiëntere verwerking mogelijk en zorgen voor aanzienlijk lagere administratieve lasten. Het digitaal verwerken, controleren en archiveren kan met behulp van Share Us aanzienlijk sneller en goedkoper gebeuren. U kunt zich daardoor toeleggen op uw kerntaken.

 

Het proces is simpel

De essentie van de dienstverlening is eenvoudig. U of eventueel Share Us digitaliseert de te verwerken gegevens b.v. door deze te scannen of deze in te spreken. In het eerste geval kunt u denken aan het scannen van facturen, bestelbonnen of handgeschreven formulieren zoals urenbriefjes. In het tweede geval gaat het om het telefonisch en digitaal dicteren van brieven, verslagen of andere rapportages. Deze gegevens worden naar via het Internet verstuurd naar ons shared service centrum waar Share Us ze, soms met behulp van speciale technologie, goed en snel verwerkt .

 

Het resultaat spreekt

Het resultaat wordt zichtbaar in spreadsheets, (Word) documenten of uw eigen (administratieve) systemen. Tevens kan alles digitaal worden gearchiveerd waardoor documenten overal opvraagbaar zijn en vinden beduidend eenvoudiger en sneller gaat dan zoeken in kasten en ordners. De voordelen spreken voor zich: meer gemak en aanzienlijk lagere kosten.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Administratieve outsourcing proces flow