Outsourcing gedijt in de crisis

Datum: 05.02.2009

De vraag naar outsourcing in Duitsland laat momenteel een sterke groei zien. De omzet van outsourcing van ICT- en businessprocessen zal in 2009 naar verwachting met 7,2 procent stijgen naar 14,6 miljard euro. Dit heeft de Duitse brancheorganisatie voor hightech, BITKOM, bekendgemaakt. Volgens Martin Jetter, directielid van BITKOM, overwegen ook bedrijven die tot nu toe sceptisch waren over outsourcing, processen en dienstverleningen uit te besteden. Volgens Jetter denken bedrijven vaker na over hun kerncompetenties en wordt de beslissing voor outsourcing ook sneller genomen dan voorheen.

Vooral populair zijn ICT-applicaties die zich richten op het reduceren van bedrijfskosten en het vergroten van het prestatievermogen die zich snel terugverdienen. De aanbieders van outsourcingdiensten kunnen daarbij helpen door de maandelijkse kosten in de startfase laag te houden en later te laten stijgen.

Meer informatie:

   
  • Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien www.bitkom.de
  

 

 
 

Scannen van nota scheelt bedrijven forse kostenpost

Kevin Raaijmakers

 

Bedrijven laten veel geld liggen

Staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager kondigde onlangs aan om vooruitlopend op Europese regelgeving elektronisch factureren te gaan vergemakkelijken. Met ingang van 16 februari accepteert de Belastingdienst bij
belastingaangiften ingescande nota's die via internet zijn verstuurd. Dat is uitstekend nieuws voor ondernemend Nederland, tenminste als het hier klaar voor zou zijn. Maar het tegendeel lijkt het geval. Bedrijven zien nog steeds niet in waarom hun financiële afdeling nu een omslag moet maken. Zodoende laten zij een hoop geld op straat liggen, want factuurverwerking is nog altijd een enorme kostenpost.

 

Opmerkelijk onderzoek

Het onderzoeksbureau PanelWizard heeft onder vijfhonderd ondernemers onderzocht hoe het staat met de acceptatie van digitaal factureren. De uitkomsten zijn opmerkelijk:

  • in tweederde van de bedrijven (66%) worden facturen nog - deels - handmatig afgehandeld. Dit kost de ondernemer gemiddeld 40 uur per maand;
  • vier op de vijf ondernemers denkt zijn facturen over vijf jaar nog steeds op dezelfde manier te verwerken. Dit betekent dat slechts een kleine groep ondernemers nu van plan is om in de toekomst gebruik te maken van elektronisch factureren.

 

 

Verlagen kosten factuurverwerking nu mogelijk en zeer welkom

Facturen zijn standaard een enorme kostenpost voor het bedrijfsleven. Uit de Factuurmonitor 2008 is gebleken dat het verwerken van inkomende facturen daar het grootste deel van uitmaakt. Het overnemen van de gegevens van de
facturen, het controleren, rondsturen, accorderen en betaalbaar stellen van facturen is een onzichtbare kostenpost van jaarlijks euro 1,7 mrd. Het verlagen van deze kosten is in deze tijden zeer aantrekkelijk.

 

Wat let de ondernemer?

Hoe komt het dan dat ondernemers niet massaal overstappen op de nieuwe tijd- en kostenbesparende techniek? Waarschijnlijk is de onduidelijkheid die er heerst en onwil ten opzichte van nieuwe methodes het grootste struikelblok.
Ondernemers gaan ervan uit dat digitaal factureren gecompliceerd is en nemen geen tijd zich in oplossingen te verdiepen.
Het is de hoogste tijd om de traditie van handmatige factuurverwerking te doorbreken. Het vereenvoudigen van de regelgeving door de Europese overheid zou een eerste stap in de goede richting zijn. Daadwerkelijke kosten-besparingen zijn echter geheel afhankelijk van ondernemend Nederland zelf. Hiervoor is het noodzakelijk om nu te investeren in procesoptimalisatie, beleid en samenwerking. Staatssecretaris De Jager heeft de bestemming aangegeven en de weg geplaveid. De route zal zelf moeten worden uitgestippeld en gevolgd, dan pas kan de papierhandel definitief de deur uit.

Kevin Raaijmakers is market development manager bij Ricoh Nederland.

5 maart 2009 | Het Financieele Dagblad
Door: Raaijmakers, K.
Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

  
 
 

BPO Inkoop activiteit in Nederland

 

Na outsourcing van IT, F&A en hrm kiezen steeds meer bedrijven voor het uitbesteden van (een deel van) de inkoop, ofwel BPO Procurement. Een op de drie bedrijven heeft plannen om in de nabije toekomst een of meerdere inkoopfuncties uit te besteden. Daarnaast gaat het steeds vaker om de uitbesteding van strategische processen.


Dat blijkt uit onderzoek van Capgemini Consulting naar BPO Procurementactiviteiten in Nederland onder multinationals uit verschillende marktsectoren. Het onderzoek richt zich op huidige en geplande Nederlandse activiteiten en hoe deze zich verhouden tot andere delen van Europa. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van face-to-face interviews met inkoopmanagers van negentien multinationals met een flink bestedingsvolume.

 

Strategische inkoopfuncties


De belangrijkste conclusie die Capgemini trekt uit dit onderzoek is dat BPO Procurement volwassen wordt. Doordat steeds meer organisaties ervaring hebben met outsourcing van (delen van) de inkoop, krijgen ze meer inzicht in het proces van outsourcing en de te behalen voordelen. Met het groeien van het vertrouwen, verschuift de focus van minder strategische naar meer strategische inkoopfuncties.

Hoewel 60 procent van de bedrijven nog steeds kiest voor outsourcing van minder strategische processen, overweegt bijna een derde van de bedrijven ook outsourcing van strategische processen, zoals supplier management. 29 Procent van de respondenten gaf zelfs aan dat zij de inkoop van zogenaamde directe materialen zou willen uitbesteden aan een derde partij. Uit vergelijkbare onderzoeken van Aberdeen en Gartner in andere delen van Europa kwam niet eerder zo’n hoog cijfer naar voren.

 

Richten op kernactiviteiten


Als belangrijkste voordeel van BPO Procurement, noemt de meerderheid van de bedrijven dat zij zich beter kunnen richten op hun kernactiviteiten. Daarnaast is de personele invulling van de inkoopafdeling geen zorg meer en kan optimaal gebruik worden gemaakt van externe kennis en vaardigheden. Andere voordelen die werden genoemd zijn het reduceren van de kosten van transactieprocessen en het standaardiseren van processen.

De voornaamste zorg die men heeft met betrekking tot BPO Procurement, is dat de relatie tussen de organisatie en de uitbestede inkoopfunctie formeler en dus minder flexibel wordt. Daarnaast vinden veel respondenten dat de bedrijven veel energie moeten steken in de voorbereiding van de outsourcing om geen controle te verliezen over de uitbestede processen.

 

   Download hier het rapport BPO procurement / inkoop in Nederland