Visie Share Us

 

Outsourcen omdat administratie geen kernactiviteit is

Steeds meer organisaties beseffen dat administratief werk noodzakelijk en belangrijk, maar geen kernactiviteit is. Dat is immers het leveren van producten of diensten die voorzien in de behoefte van klanten. Het maken van verslagen of het archiveren, controleren en inboeken van facturen en andere boekstukken is een omvangrijke en arbeidsintensieve activiteit en kan worden uitbesteed. In feite zijn deze activiteiten een noodzakelijk kwaad en leiden af van primaire taken zoals verkoop, zorgverlener, advies geven, beleid maken, etc. Moeten deze verwerkingsactiviteiten dus zelf worden gedaan?

 

Uitbesteden administratie in lage lonen landen

Het antwoord van grote Nederlandse organisaties op deze vraag is veelal: ‘Nee’. Zij hebben zelf een shared service center opgezet of processen en taken uitbesteed. De optie om dit in een laag lonenland te doen, wordt steeds populairder. We hebben immers te maken met een proces waarin het Internet de mogelijkheid biedt om fysieke afstanden en tijd eenvoudig te overbruggen. In landen als de VS en Engeland worden administratieve en ondersteunde activiteiten niet alleen door grote bedrijven internationaal uitbesteed. Ook het middenbedrijf plukt steeds meer de vruchten van de internationale c.q. offshore outsourcing van deze diensten.

 

Grote groei offshore outsourcing van administratieve diensten

De verwachting van diverse gerenommeerde internationale onderzoeksbureaus is dat offshore outsourcing van administratieve diensten een grotere vlucht zal nemen dan die van ICT. Voor sommige activiteiten wordt zelfs de verwachting uitgesproken dat ruim 90% zal worden uitbesteed. Share Us deelt deze visie. Uiteindelijk zullen gespecialiseerde bedrijven, die gebruik maken van offshore shared service centers, door hun schaalvoordelen en focus innovatiever zijn en lagere kosten hebben waardoor ze beter, sneller en goedkoper opereren.

 

Kostenbesparing en gebrek aan personeel

Op dit moment is de drijvende kracht achter outsourcing nog steeds kostenbesparing. Share Us verwacht echter dat in diverse sectoren de echte aanjager het gebrek aan personeel zal worden. Gezien de vergrijzing hebben we simpelweg niet voldoende mensen om al het werk te doen en zullen we gedwongen worden om buitenlandse werknemers te halen of het werk naar het buitenland te brengen.